Μη καταστρεπτική ανίχνευση διαρροών

Στο χώρο της ανίχνευσης διαρροών πρέπει να καλέσετε κάποιον ιδικό!

Όταν σπάσει κάποιος σωλήνας το πρώτο σοκ είναι συνήθως μεγάλο. Δικαίως – γιατί δεν πρέπει να υποτιμάται η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από διαρροή νερού. Η απώλεια νερού και υγρασία καταστρέφουν δομικά υλικά και προκαλούν υψηλό κόστος. Με την επαγγελματική βοήθεια της AquaLeak στην ανίχνευση διαρροών νερού, η βλάβη και η ζημιά μπορεί να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Ανίχνευση διαρροών και θέση προβληματικών σωλήνων σε κτίρια – χωρίς επακόλουθη ζημιά!
Η προσπάθεια εντοπισμού των διαρροών με συμβατικό τρόπο (όπως σκάψιμο) απαιτεί συχνά πολύ χρόνο για να βρεθεί το πρόβλημά  που ψάχνετε. Συχνά δεν είναι γνωστό από πού προέρχεται η υγρασία στο κτίριο και πού μπορεί να είναι η διαρροή. Το πρόβλημα μπορεί ναι είναι στους αγωγούς που φέρουν νερό – ή να υπάρχει διαρροή κάπου στην μόνωση του κτιρίου! Εκτός από το χάσιμο χρόνου, σκάβονται περιττές περιοχές άσκοπα  – γεγονός που αυξάνει το κόστος της επακόλουθης αποκατάστασης.

Ανίχνευση διαρροών – εύκολη και μη καταστρεπτική
Για το λόγο αυτό, η μη καταστροφική ανίχνευση διαρροών αποτελεί κεντρικό στόχο. Με τις σύγχρονες τεχνικές μπορεί να αποφευχθεί μεγάλη ζημιά και η ζημιά να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μικρή. Μόλις βρεθεί η διαρροή, γνωρίζουμε ακριβώς πού πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής. Αυτό περιορίζει την έκταση της ζημιάς στο ελάχιστο δυνατό και έτσι και το κόστος.