Εντοπισμός αιτιών υγρασίας

Η Υγρασία στο σπίτι είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα προβλήματα που υπήρξαν άλυτα διαχρονικά. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε η γνώση ύπαρξης υγρασίας, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, εμφάνισης ακραίων φαινόμενων, όπως αποκολλήσεις μεγάλων κομματιών σοβά και εμφανίσεις διαρροής νερού από τοίχους, ταβάνια και πατώματα. Τις περισσότερες φορές, υγρασίες παραμένουν εγκλωβισμένες χωρίς να εντοπίζονται, με αποτέλεσμα να ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας εντός τους κτιρίου. Η μούχλα, μετά από έρευνες, συνδέεται άμεσα με παθήσεις όπως άσθμα, αλλεργίες και διάφορα αναπνευστικά προβλήματα.

Με την έμπειρη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτη η AquaLeqk, εντοπίζουμε επιφανειακές μεταβολές στην θερμοκρασία της επιφάνειας. Η συγκέντρωση υγρασίας μέσα σε ένα δομικό υλικό, επηρεάζει την θερμοκρασία στην συγκεκριμένη επιφάνεια με αποτέλεσμα να εντοπίζεται αυτή η διαφορά. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων του νερού, έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε εκτός από υγρασίες σε τοίχους και πατώματα, διάφορες διαρροές από εγκιβωτισμένες σωλήνες νερού.