Ανίχνευση και εντοπισμό αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης

Η Aqua Leak ειδικεύετε στην πλήρη ανίχνευση διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη επιχείρηση στην Θεσσαλία για τον εντοπισμό διαρροών και την επισκευή τους.

Παροχή υπηρεσιών για ανίχνευση και εντοπισμό αφανών διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης. 

Οι  διαρροές στην ύδρευση  θέρμανση η αποχέτευση, μέσα σε κτίρια ή σε εξωτερικά δίκτυα, συχνά προκαλούν μεγάλες ζημιές.

Η προσπάθεια να εντοπίσεις μια μικρή διαρροή μέσα σε ένα κτίριο, είναι σαν να ψάχνεις μια βελόνα μέσα σε αχυρώνα, εκτός και αν έχεις την κατάλληλη εξειδίκευση και ειδικό εξοπλισμό. Η επιχείρηση μας διαθέτει  εξοπλισμό και εξειδίκευση, αλλά και πολύ μεγάλη εμπειρία στον εντοπισμό διαρροών.

Παρέχουμε για κάθε περίπτωση μια σίγουρη και οικονομική μέθοδο ανίχνευσης διαρροών στο Βόλο, Λάρισα και Λαμία.